f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Politechnika Wrocławska – Twoje miejsce

Próbuj, próbuj i jeszcze raz próbuj. Skąd będziesz wiedział w czym jesteś dobry/a jeśli nie spróbujesz?

Dr inż. Anna Stanclik, Tutor

Udział w tutoringu pozwolił mi na określenie celów zawodowych, do których będę dążyć przez najbliższe lata.

Damian Bartosik, Tutee

Praca ze studentem metodą tutoringu to unikalne doświadczenie i luksus dla obu stron.

Dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska, Tutor

Polecam te zajęcia wszystkim, którzy chcą nad sobą popracować i tym samym zwiększyć swoje szanse na rynku pracy!

Paula Drzymała, Tutee

Forma zajęć kompletnie mnie zaskoczyła, bo była całkowicie dostosowana do mnie.

Patryk Pawłowski, Tutee

Dzięki spotkaniom tutoringowym student uczy się samodzielnie szukać rozwiązań i wdrażać je. A co ważne, czerpać radość z tego nad czym pracuje.

Dr inż. Aneta Tarczewska, tutor

Ucz się nowych rzeczy.
Rozwijaj nowe kompetencje.
Dołącz do nas!

W ramach tutoringu chcemy zaoferować Ci bycie współodpowiedzialnym za swój proces edukacyjny. Ważne jest dla nas to, abyś miał realny wpływ na jego przebieg i rezultaty. Wierzymy, że z naszym wsparciem będziesz miał możliwość osiągnąć wysoki poziom wiedzy, kompetencji i sprawczości, choć może się to odbywać różnymi ścieżkami.

Czym jest edukacja spersonalizowana?

W edukacji spersonalizowanej nie chodzi tylko o to, aby wyposażyć Cię w potrzebną wiedzę czy umiejętności. Równie ważne jest, abyś wiedział, po co coś robisz, jakie masz talenty i wartości, dokąd zmierzasz.
Edukacja w podejściu spersonalizowanym jest w pewnym sensie wyjątkowa. Dlaczego? Ponieważ dostosowuje się do Twoich potrzeb i mocnych stron. Współpracując z tutorem możesz określać własne cele, formułować i realizować zakres zadań i projektów, sprawować nad nim kontrolę i oceniać efekty. Ten poziom indywidualizacji, odpowiedzialności i sprawowanej kontroli, oczywiście funkcjonuje w ramach całego systemu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej. Ale rozumiemy, że powinieneś mieć większy zakres autonomii i wpływu na swoją ścieżkę edukacyjną.
Tutor będzie łączył ze sobą różne formy edukacyjne. Do wykładów, seminariów, zajęć laboratoryjnych i projektowych, chcemy dołączyć indywidualne wsparcie w formie tutoringu akademickiego. Jesteśmy przekonani, że ta forma pozwoli najpełniej rozwinąć Twój potencjał.

Nasza oferta

Tutoring rozumiemy, jako obustronną relację pomiędzy tutorem, a studentem (lub niewielką grupą studentów). Jego celem jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju, ale przede wszystkim kompetencji akademickich młodych ludzi. Relacja ta, jest oparta o zasadę dobrowolności obu stron – tzn. nauczyciel akademicki dobrowolnie przystępuje do programu tutoringowego, a student samodzielnie wybiera swojego tutora. Relacja ta opiera się także na wzajemnym szacunku, przede wszystkim szanowaniu nawzajem swoich poglądów, sposobów argumentacji oraz zasobów, m.in. czasu.
Możemy zaoferować Ci dwie formy wsparcia w ramach współpracy tutoringowej, które można realizować jako dwa osobne kierunki rozwoju: tutoring akademicki i tutoring rozwojowy. Wybór należy do Ciebie. Możemy Ci jednak obiecać, że obie te formy będą się przenikały, ponieważ w naszym odczuciu rozwój intelektualny i osobowościowy są ze sobą bardzo silnie związane.

Tutoring akademicki

Ta forma tutoringu skupia się przede wszystkim na rozwoju Twoich kompetencji akademickich. Dzięki naszej współpracy masz możliwość:

rozwinąć obszar wiedzy, który naprawdę Cię interesuje,

uczestniczyć w badaniach naukowych pod okiem specjalisty/ów w swojej dziedzinie,

brać udział w projektach o charakterze wdrożeniowym,

być współautorem publikacji.

Tutoring rozwojowy

Tutoring rozwojowy zachodzi wówczas, gdy jako obszar swojej pracy z tutorem wybierzesz rozwój interpersonalny, inteligencję emocjonalną, rozwój kariery.
W ramach tutoringu rozwojowego:

odkryjesz swoje talenty,

zwiększysz swoją pewność siebie,

odzyskasz sprawczość i staniesz się bardziej samodzielny,

rozwiniesz zdolności komunikacyjne,

zaplanujesz swoją ścieżkę kariery,

dobrze przygotujesz się do wejścia na rynek pracy.

W ramach tutoringu rozwojowego możesz rozwinąć szereg kompetencji liderskich, coraz częściej poszukiwanych na rynku pracy. Są nimi m.in.:

przedsiębiorczość,

przywództwo,

zarządzanie projektami,

zarządzanie zespołem.

Oprócz rozwoju kompetencji akademickich i osobistych, chcemy, aby nauczyciel akademicki – Twój tutor dbał o Twój dobrostan (well-being). Chodzi nam przede wszystkim o dobrostan psychiczny, oparty na sensowności działania, rozwoju, działaniu na rzecz innych osób lub idei. Podstawowe sposoby zapewniania dobrej relacji i dobrostanu, to:

życzliwość,

zainteresowanie i uwaga poświęcana Tobie,

otwartość,

budowanie wzajemnego zaufania,

wyrażanie konstruktywnej informacji zwrotnej,

wyrażanie pozytywnych emocji,

aktywne słuchanie,

jasna komunikacja,

humor.

Zakładamy, że tutoring będzie relacją opartą o wzajemność, tzn. zaufanie, dbanie o jakość relacji, odpowiedzialność, uczciwość i asertywna komunikacja jest także oczekiwana od Ciebie. Obie strony będą zobowiązane do poświęcenia w procesie tutoringu swojego czasu, zaangażowania, emocji, wiedzy, otwartości i innych osobistych zasobów.

Dodaj sobie mocy

Chcemy, aby Twoją przygodę rozwojową z wybranym przez Ciebie tutorem, wspierały także inne osoby i cała Uczelnia. Dlatego tworzymy uczelniany program tutoringowy, zakładając zaangażowanie w nim władz Uczelni, jej administracji, Samorządu Studenckiego i wszystkich, którym zależy na jakości edukacji na Politechnice Wrocławskiej.