f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Image Alt

Tutoring na PWr

Witaj! Miło nam powitać Cię w społeczności akademickiej Politechniki Wrocławskiej. Cieszymy się, że właśnie z nami zdecydowałeś się rozpocząć swoją naukową podróż. Jesteśmy gotowi Ci w niej towarzyszyć.

Czym są studia na Politechnice Wrocławskiej?

Studia to przede wszystkim Twój czas, zaangażowanie, praca intelektualna, relacje z innymi, emocje. Podejmujesz się tej pracy i poświęcasz swoje zasoby, aby zrealizować jeden z Twoich aktualnie najważniejszych celów życiowych – aby zdobyć wykształcenie.
Relacje z innymi 0
Edukacja 0
Wsparcie 0
Rozwój 0

Tutoring to obopólna korzyść. Nawzajem inspirujemy się do rozwoju.

Jako nauczyciele akademiccy i tutorzy, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze i Twoje wysiłki edukacyjne przynoszą najlepsze efekty. Dlatego pracujemy nad zmianami, które pozwolą nam nowocześniej, efektywniej i bardziej po ludzku uczyć Was – Naszych studentów.
Chcemy, aby studia na Politechnice były czasem Twojego autentycznego rozwoju: wiedzy, umiejętności, zainteresowań, postaw. Abyś w momencie odbierania dyplomu był kompetentnym, przygotowanym do pracy zawodowej i dalszego życia młodym człowiekiem.
Dlatego mamy dla Ciebie pewną propozycję…

Postaw na proaktywność!

Serdecznie zapraszamy Cię do odkrywania i rozwijania swojego potencjału poprzez tutoring. Tutoring to przede wszystkim relacja między Tobą, a tutorem – nauczycielem akademickim oparta na wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu. To relacja, dzięki której masz szansę:

dowiedzieć się więcej o sobie,

być bardziej świadomy swoich zainteresowań,

poszerzyć wiedzę z wybranego obszaru,

nauczyć się krytycznego myślenia i wyciągania wniosków,

nauczyć się kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów otaczającego Cię świata.

Co możemy Ci zaoferować?

Będziemy:

motywować Cię do samodzielnych działań i zdobywania wiedzy,

przekonywać Cię, że nauka i wiedza mogą być fascynujące,

rozbudzać Twoje zainteresowania wieloma problemami współczesnego świata, które mają odzwierciedlenie w badaniach z różnych dziedzin nauki,

angażować Cię w nasze własne badania,

starać się, abyś widział sens w tym, co robisz na Uczelni,

wysłuchamy Cię i damy potrzebną Ci informację zwrotną.

Ambitnie prawda? Zgadza się, ale wierzymy, że nasze wspólne działania: nauczycieli akademickich, tutorów, studentów, władz Uczelni, pracodawców są niezbędne, aby Politechnika Wrocławska była miejscem prawdziwej wyższej edukacji i rozwoju młodych ludzi.

Nasz zespół

Naszą misją jest dbałość o rozwój Twojego potencjału, zarówno w wymiarze naukowym jak i osobistym. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najlepiej wykorzystał czas swoich studiów! Nasz Zespół tworzy grupa 9 nauczycieli akademickich zaangażowanych w doskonalenie procesu kształcenia na Politechnice Wrocławskiej. Jesteśmy przedstawicielami kilku różnych Wydziałów. To co nas łączy, to pasja do rozwoju młodych ludzi oraz silna potrzeba generowania pozytywnych zmian.

Anna Stanclik

Koordynator projektu

Anna Borkowska

Konsultant merytoryczny

Katarzyna Jach

Konsultant merytoryczny

Aneta Tarczewska

Współpraca z Biurem Karier

Anna Leśniewicz

Koordynator studentów

Kamila Ludwikowska

Koordynator tutorów

Joanna Iwko

Współpraca z Biurem Karier

Agnieszka Parkitna

Organizacja wydarzeń

Rozwój potencjału W tutoringu ważnym aspektem, oprócz poszerzania wiedzy, jest dbałość o człowieka jako całość (podejście integralne). Różne modele
tutoringu
Opieramy się na dwóch odmianach tutoringu, które mogą być twórczo mieszane w indywidualnych planach rozwoju: Tutoring akademicki Głównie nakierowany na poszerzenie wiedzy. Nastawiony na rozwój w kierunku kariery zawodowej. Tutoring rozwojowy
Elastyczne godziny Dopasuj spotkania tutoringowe do swojego planu dnia.
Napisz do nas

Jak pracujemy?

Podejście integralne

W tutoringu ważnym aspektem, oprócz poszerzania wiedzy, jest dbałość o człowieka jako całość (podejście integralne). Zadbamy o Twój rozwój naukowy. Przygotujemy Cię do wejścia na rynek pracy (rozwój kompetencji miękkich, budowanie pewności siebie, efektywna komunikacja), a także dodamy odwagi do podejmowania działań społecznych.

Różne modele tutoringu

Opieramy się na dwóch odmianach tutoringu, które mogą być twórczo mieszane w indywidualnych planach rozwoju:

Akademicki głównie nakierowany na poszerzenie wiedzy – osobiste wyzwania naukowe/badawcze studenta;

Rozwojowy – nastawiony na rozwój w kierunku kariery zawodowej, z elementami rozwoju kompetencji miękkich.

Dobrowolność i autonomia

Tutoring zakłada autonomię i dobrowolność w realcji tutur – tutee. Proces tutoringowy nie ma jednego, sztywnego modelu. Jego przebieg zależy przede wszystkim od Twoich potrzeb.

Współodpowiedzialność i zaangażowanie

Relacja tutor – tutee nie opiera się na ocenie i kontroli (jak w przypadku edukacji masowej), ale na współdziałaniu, interakcji, wsparciu w rozwoju, współodpowiedzialności za proces i zaangażowaniu. W edukacji masowej to nauczyciel w pełni odpowiada za formę przekazywania wiedzy i weryfikację jej efektów. Jest osobą dominującą w procesie kształcenia. Tutoring dzieli tę odpowiedzialność pomiędzy tutora i tutee. Podopieczny/student ma bardzo duży wpływ na przebieg procesu tutoringowego. Trzymamy się również zasady wzajemnego poszanowania swojego czasu.

Kluczowa rola feedbacku

Wiemy jak ważna jest dla Ciebie informacja zwrotna. Feedback jest kluczowym czynnikiem odróżniającym nauczanie tradycyjne – masowe od tutoringu. Pozwala na efektywny rozwój poprzez wsparcie, jakiego udziela Tobie tutor, zarówno jako mentor, wskazując najlepsze praktyki, dostrzegając Twój potencjał i talenty, jak i coach, dając Ci przestrzeń do rozwoju kompetencji miękkich – decyzyjności, odwagi do działania.

Nasi partnerzy

Partnerami projektu są m.in.:

Wspierają nas

Szkolenia tutorów

Bardzo mocno i wytrwale przygotowujemy się do pracy jako tutorzy. Aby jak najlepiej sprawdzić się w nowej roli, przeszliśmy przez szereg szkoleń (w Polsce oraz w zagranicznych uczelniach partnerskich). Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj.