f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

Wasi tutorzy   /  Aleksandra Gierko

Dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

Tutor / architektura i urbanistyka

W ramach tutoringu akademickiego proponuję spotkania indywidualne lub w małych grupach (do czterech osób) i pracę nad projektem architektonicznym lub urbanistycznym przestrzeni miejskiej odpornej na zmiany klimatu.

W projekcie oprzemy się na przykładzie realnej przestrzeni, która potrzebuje interwencji; wykorzystamy metodę badania przez projektowanie (research by design) i ocenimy efekt naszych działań z użyciem oprogramowania ENVI-met (https://www.envi-met.com). Skorzystamy też z metod wizualizowania i mapowania danych, żeby atrakcyjnie przestawić wyniki projektu.

Terminy i miejsce spotkań będą uzgadniane z każdym studentem/ grupą indywidualnie.

Tutoring:

akademicki

Prowadzę zajęcia dla studentów kierunku architektura w ramach przedmiotu architektura krajobrazu oraz dla studentów kierunku gospodarka przestrzenna (m.in. architektura krajobrazu w kontekście miejskim, kształtowanie i ochrona środowiska). Prowadzę badania dotyczące zagadnień związanych z wpływem zagospodarowania obszarów zurbanizowanych na klimat lokalny. Jednocześnie jestem od wielu lat aktywna zawodowo jako architektka krajobrazu.

architektura krajobrazu

zrównoważony rozwój

adaptacja do zmian klimatu

Dr inż. arch. kraj. Aleksandra Gierko

Wydział Architektury

Katedra Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska

email: aleksandra.gierko@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 64 60 (sekretariat)

budynek E-1, pokój 209 (kampus przy ul. B. Prusa)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?