f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr inż. arch. Jerzy Łątka

Wasi tutorzy   /  Jerzy Łątka

Dr inż. arch. Jerzy Łątka

Tutor / architektura i urbanistyka

Prowadzę tutoring akademicki z zakresu szeroko pojętego projektowania architektonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem architektury mieszkaniowej, sposobów zamieszkiwania, architektury mobilnej, tymczasowej, pomocowej. Podczas tutoringu chciałbym zastanowić się wspólnie z uczestnikami nad zagadnieniami domu jako istoty pojęcia, jego materializacji i transformacji. Zajmuję się również zastosowaniem ekologicznych materiałów, w tym papieru w konstrukcjach architektonicznych, z tego względu zagadnienia techniczne i produkcyjne stanowią możliwą drogę rozwoju podczas tutoringu.

Tutoring:

akademicki

rozwojowy

Posiadam wieloletnie doświadczenie projektowe, naukowe i dydaktyczne zdobyte w Polsce i zagranicą (m.in. w Niderlandach, Niemczech, Japonii, Rumunii, Izraelu, Wielkiej Brytanii i Irlandii). W 2017 roku obroniłem doktorat pt „Paper in architecture. Research by design, engineering and prototyping” na TU Delft.

 

Na Wydziale Architektury PWr prowadzę zajęcia z Projektowania Architektonicznego  Domów Jednorodzinnych, Budynków Wielorodzinnych, Budynków Użyteczności Publicznej. a także na autorskim kursie wybieralnym ProtoLAB, podczas którego studenci mają niepowtarzalną okazję zbudować zaprojektowane przez siebie obiekty przestrzenne.

 

W swoich badaniach zajmuję się zastosowaniem papieru w architekturze ze szczególnym uwzględnieniem architektury mieszkaniowej, pomocowej i tymczasowej.

 

Jestem opiekunem Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego na Wydziale Architektury w ramach którego organizujemy wykłady, wyjazdy, warsztaty a także wydajemy Czasopismo Studentów Architektury Format E-1.

architektura papierowa

architektura mieszkaniowa

środowisko mieszkaniowe

rozwój architektury

nowoczesne materiały i systemy konstrukcyjne

architektura pomocowa

humanizacja środowiska miejskiego

Dr inż. arch. Jerzy Łątka

Wydział Architektury

Katedra Architektury i Sztuk Wizualnych (W01/K01)

email: jerzy.latka@pwr.edu.pl

tel: 605 606 880

Bud. E-1, ul. B.Prusa 53-55, 50-317 Wrocław, pok. 214

 

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?