f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska

Wasi tutorzy   /  Joanna Jabłońska

Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska

Tutor / architektura i urbanistyka
 • Teoria i praktyka architektury w szerokim zakresie obiektów użyteczności publicznej,
 • Wsparcie w obszarze bieżących zagadnień naukowych i edukacyjnych, również ustalone indywidualnie ze studentem,
 • Projekt badawczy dot. akustyki w architekturze, który obejmie serię pomiarów, obserwacji i badań, na podstawie których zostaną przygotowane praktyczne wytyczne projektowe,
 • Forma pracy (1:1, w przypadku projektu badawczego praca w zespole), liczba spotkań w semestrze – 15h, również do ustalenia indywidualnego, aktualnie w wersji on-line.
Tutoring:

akademicki

 • absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej;
 • od 2020 Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej WA PWr;
 • od 2019 doktor habilitowany i profesor PWr;
 • od 2009 r. doktor architektury i urbanistyki, spec. architektura;
 • od 2010 r. nauczyciel akademicki Wydziału Architektury PWr;
 • w ramach działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej bierze udział w międzynarodowych projektach badawczych, prowadzi badania własne i międzyuczelniane,
 • jestem autorką licznych publikacji i uczestniczką konferencji krajowych i zagranicznych;
 • od 2011 r. członek Komisji ds. Architektury i Urbanistyki wrocławskiego Oddziału PAN;
 • od 2016 r. członek międzynarodowego stowarzyszenia International Association for Shell and Spacial Structures (IASS);
 • od 2019 Scientific Advisory Board (SAB) of the AHFE Conference i członek komitetu naukowego ICSA2019, ICSA2022; AHFE 2020 (podkomisji);
 • międzynarodowe recenzje;
 • od 2019 uczestnik programu Masters of Didactics MNiSW;
 • latach 2010/2011 była redaktor naczelna „świata architektury”.
 • od 2003 r. praktykuję zawodowo, w tym od 2010 r. jako czynny członek IARP.

architektura

akustyka architektoniczna

użyteczność publiczna

projektowanie uniwersalne

architektura współczesna

Dr hab. inż. arch. Joanna Jabłońska

Wydział Architektury

Katedra Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska

ul. B. Prusa 53/55, Wrocław, bud. E-1, pok. 202

tel. służbowy 71 320 63 79, tel. do sekretariatu 71 320 64 60

mail: joanna.jablonska@pwr.edu.pl

Konsultacje aktualnie w trybie Skype : Joanna Jabłońska live:.cid.3941d1f7cbf0df70

 

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?

Sprawdź moje posty

 • Udział w procesie tutoringowym może przyjmować bardzo różne formy. Jedną z nich jest praca w zespole projektowym z wykorzystaniem narzędzi i metod intensyfikujących efekt kształcenia. Joanna Jabłońska – profesor i tutor na Wydziale Architekury opowiada o swoim doświadczeniu z tutoringiem.