f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Mgr Joanna Morawska

Wasi tutorzy   /  Joanna Morawska

Mgr Joanna Morawska

Tutor / język angielski

Proponuję Ci cykl spotkań tutorskich zarówno akademicki jak i rozwojowy – realizację indywidualnego projektu w wybranym przez Ciebie temacie: wzbogacanie słownictwa (w tym specjalistycznego), gramatyka, przyimki, czasowniki złożone (phrasal verbs), etc. Język to też kompetencje miękkie, czyli umiejętność niewerbalnej komunikacji (kontakt wzrokowy, gestykulacja, kontrolowana praca głosem i jego natężeniem). W swojej pracy staram się używać urozmaiconych form pracy dydaktycznej korzystając z TedTalk, YouTube, gier planszowych, tak aby monotonny proces przyswajania języka obcego był jak najbardziej atrakcyjny i nienudny.

 

Terminy i miejsce spotkań będą uzgadniane z każdym studentem indywidualnie.

Tutoring:

akademicki

rozwojowy

Mgr Joanna Morawska

Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej

Zespół Języka Angielskiego

email: joanna.morawska@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 31 36

budynek H-4, pokój 307 (kampus przy Wybrzeżu Wyspiańskiego)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?