f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr hab. inż. Łukasz Damurski

Wasi tutorzy   /  Łukasz Damurski

Dr hab. inż. Łukasz Damurski

Tutor / gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to sztuka kompromisu. Każda kreska postawiona na projekcie to wynik wielu decyzji dotyczących tego, co w danym kontekście jest lepsze w perspektywie przyszłości.

 

Zapraszam do wspólnego poszukiwania tego, co naprawdę ważne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych. W trakcie indywidualnych spotkań ze studentami staram się najpierw rozpoznać ich talenty i zainteresowania. Następnie, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami wspólnie ustalamy optymalny kierunek rozwoju, służący kształtowaniu konkretnych pasji w dziedzinie gospodarki przestrzennej. Staram się, by współpraca w ramach tutoringu zawsze przynosiła określony efekt. Może nim być na przykład wspólny artykuł opublikowany w mediach branżowych, wprowadzenie do pracy dyplomowej lub po prostu zbiór literatury dotyczący wybranej dziedziny.

 

Termin spotkań ustalam indywidualnie z każdym studentem w zależności od jego i moich możliwości czasowych.

 

Do wspólnej eksploracji proponuję na początek kilka tematów opisujących kluczowe wyzwania współczesnej gospodarki przestrzennej: kurczenie się miast, rozwój usług online, starzenie się społeczeństwa, demokratyzacja procesów decyzyjnych. Student może wybrać jeden spośród nich lub zaproponować swój własny temat.

Tutoring:

akademicki

Mam bogate doświadczenie we wdrażaniu tutoringu w praktyce dydaktycznej. Prowadziłem kilkadziesiąt prac dyplomowych w charakterze opiekuna-promotora (2007-2020). Część z nich została opublikowana w formie artykułów naukowych. Przygotowywałem studentów do udziału w różnych konkursach studenckich i branżowych (krajowych i zagranicznych). W ramach projektu edukacyjnego LLP Erasmus dla nauczycieli akademickich prowadziłem zajęcia dla studentów za granicą (Niemcy 2011, Dania 2011). Ukończyłem kurs tutoringu w ramach programu „Mistrzowie Dydaktyki” (Ghent, Belgia 2019).

gospodarka przestrzenna

planowanie przestrzenne

urbanistyka

Dr hab. inż. Łukasz Damurski

Wydział Architektury

Katedra Urbanistyki i Procesów Osadniczych

email: lukasz.damurski@pwr.edu.pl

tel.: 713206339

budynek E-1, pokój 120d (kampus ul. Prusa)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?