f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr hab. inż. Magdalena Klimek-Ochab

Wasi tutorzy   /  Magdalena Klimek-Ochab

Dr hab. inż. Magdalena Klimek-Ochab

Tutor / nauki chemiczne

Chętnie podzielę się wiedzą i doświadczeniem, dlatego zapraszam Cię na spotkania tutorskie, w ramach których będziesz mógł zrealizować projekt naukowy, napisać publikację czy przygotować się do udziału w konferencji naukowej. Tematyka, w zakresie której będziemy pracować dotyczy szeroko pojętej biotechnologii oraz mikrobiologii (w tym przemysłowej), a każdy projekt to projekt indywidualny z obszaru, który Cię szczególnie interesuje. Projekty mogą wykraczać ponad program studiów lub być jego rozwinięciem.

 

Moja oferta dotyczy tutringu akademickiego. Proponuję cykl co najmniej dziesięciu spotkań w trakcie semestru, których terminy ustalimy indywidualnie w zależności od potrzeb.

Tutoring:

akademicki

Moja kariera zawodowa związana jest z PWr. Prowadzę badania w zakresie wykorzystania potencjału enzymatycznego grzybów w procesach biodegradacji ksenobiotyków oraz do transformacji różnych substratów (w tym również odpadowych) do użytecznych produktów o określonej aktywności biologicznej i znaczeniu aplikacyjnym.

 

W ramach moich obowiązków dydaktycznych prowadzę zajęcia w języku polskim na kierunku Biotechnologia na I stopniu, a na II stopniu na specjalności Biotechnologia molekularna i biokataliza. Obecnie prowadzę wykłady na I stopniu z Biotechnologii, Mikrobiologii przemysłowej, Mikrobiologii I i II, natomiast na drugim stopniu z Technologii enzymów. Programy wykładów opracowuję samodzielnie i modyfikuję wraz z pojawiającymi się interesującymi odkryciami naukowymi. Dodatkowo prowadzę seminarium dyplomowe na specjalności. W ramach swojej tematyki badawczej pracuję ze studentami będąc promotorem prac dyplomowych i doktorskich.

 

biodegradacja ksenobiotyków

biotransformacje

nanokrzemionka

grzyby pleśniowe.

Dr hab. inż. Magdalena Klimek-Ochab

Wydział Chemiczny

Katedra Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii

email: magdalena.klimek-ochab@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 28 16

budynek A2, pokój 104b (kampus Główny)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?