f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr inż. Magdalena Nemś

Wasi tutorzy   /  Magdalena Nemś

Dr inż. Magdalena Nemś

Tutor / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Typ tutoringu: akademicki. Na początku współpracy zostanie określony cel i kierunek rozwoju przy wybranym temacie naukowym. Student pozna metody poszukiwania i selekcji informacji w celu zbudowania aktualnego stanu wiedzy w danym temacie. Nacisk zostanie położony na umiejętności praktyczne, zaczynając od zapoznania z technikami planowania eksperymentu, poprzez wykonanie badań eksperymentalnych wraz z analizą i opracowaniem wyników. Podczas współpracy przewidywane jest wspólne przygotowanie publikacji z badań do recenzowanego czasopisma, jak również przygotowanie do prezentacji i dyskusji merytorycznej podczas konferencji naukowej.

Tutoring:

akademicki

Prowadzi zajęcia dydaktyczne w postaci wykładów, laboratoriów jak i projektów dotyczących  systemów akumulacji energii i ich współpracy z odnawialnymi źródłami energii.

 

W pracy naukowej prowadzi badania dotyczące kolektorów słonecznych płaskich i skupiających oraz ich współpracy z akumulatorami ciepła. Badania obejmują zarówno zagadnienia teoretyczne jak i eksperymentalne. Zajmuje się również zagadnieniami samowystarczalności energetycznej budynków opartej na wykorzystaniu OZE, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości integracji systemów z bryłą budynku.

energetyka słoneczna

akumulacja ciepła

integracja OZE z budynkiem

HVAC

TRNSYS

Dr inż. Magdalena Nemś

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Katedra Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii

email: magdalena.nems@pwr.edu.pl

Tel.: +48 (71) 320 48 26

Budynek: L1 pok. 313

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?