f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr inż. Anna Leśniewicz

Wasi tutorzy   /  Anna Leśniewicz

Dr inż. Anna Leśniewicz

Tutor / nauki chemiczne

W ramach tutoringu naukowego zachęcam do współpracy w zakresie oznaczania śladowych ilości metali w próbkach przemysłowych (włączając stopy czy biomateriały), środowiskowych i żywności oraz zastosowania chemii analitycznej w chemii biologicznej i klinicznej, monitoringu środowiska, kontroli jakości produktów spożywczych i badaniach wartości odżywczych produktów.

 

Chętnie spotykać się będę ze Studentem dowolnego kierunku chcącym uzupełnić lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu analityki chemicznej jednocześnie rozwijając krytyczne myślenie, umiejętność dyskusji czy prezentowania poglądów bez deprecjonowania innych. Oferuję również pomoc w zakresie modyfikacji ścieżki naukowej i dostosowania jej do indywidulanych zainteresowań.

 

Moją pasją jest czytanie. Bardzo lubię współpracę z ludźmi, ich ciekawość i otwartość na nietypowe zadania. Bardzo chciałbym spotkać Studentów, którzy uważają, że studia, to coś więcej niż chodzenie na wykłady i ćwiczenia, a rozwijanie zainteresowań i pasji jest cenne.

Tutoring:

akademicki

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: ćwiczenia rachunkowe: chemia analityczna; laboratoria: Podstawy chemii analitycznej, Analiza śladowa i instrumentalna, Spektrometria optyczna i rentgenowska, Analiza środowiskowa, żywności i leków; wykłady: Analiza środowiskowa, żywności i leków.

chemia analityczna

analiza żywności

analiza próbek środowiskowych

instrumentalne metody analizy

Dr inż. Anna Leśniewicz

Wydział Chemiczny

Katedra Chemii Analitycznej i Metalurgii Chemicznej

email: anna.lesniewicz@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 40 57

budynek A3, pokój 120c (kampus główny)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?