f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Image Alt

Wsparcie dla studenta

Potrzebujesz rady, jak znaleźć staż swoich marzeń? Poszukujesz organizacji, w ramach której mógłbyś rozwijać swoje pasje? A może poszukujesz pomocy, ponieważ znalazłeś się w trudnej sytuacji materialnej?
Zespół tutorów jest do Twojej dyspozycji, gotowy wspierać Cię w podejmowaniu wyzwań i realizacji zaplanowanych celów w zakresie rozwoju osobistego i akademickiego.
Mimo najszczerszych chęci, nie zawsze mamy wystarczającą wiedzę lub możliwości, żeby Tobie pomóc. Dlatego też w tym miejscu zgromadziliśmy przydatne informacje o uczelnianych i pozauczelnianych instytucjach powołanych w celu inicjowania i realizowania działań wspierających studentów Politechniki Wrocławskiej. Instytucje i organizacje te uszeregowane zostały wg klucza studenckich potrzeb.

Studia w toku

Oprócz zajęć organizowanych w ramach danego Wydziału, na Politechnice Wrocławskiej odbywają się zajęcia realizowane w ramach kursów ogólnouczelnianych, zajęcia językowe oraz zajęcia wychowania fizycznego.
Ważne informacje:
 • Poradnik Studenta PWr (informacje m.in. o: zapisach na zajęcia i kreatorze planu zajęć, grupach na FB, oprogramowaniu dla studentów, legitymacji studenckiej, kalendarzu akademickim).

Wsparcie socjalne

Wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej mogą starać się o różnego rodzaju stypendia socjalne. W ramach pomocy materialnej oferowane są: stypendia socjalne, stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi. Przyznawane są przez wydziałowe komisje stypendialne. Otrzymanie stypendium rektora i innych stypendiów naukowych nie wyklucza możliwości uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Akademiki

Politechnika Wrocławska dysponuje 2864 miejscami w 9 domach studenckich. O przyznanie miejsca w akademiku mogą ubiegać się wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej. Miejsca w Domach Studenckich PWr rozdzielane są na zasadzie konkursu. Pierwszeństwo do wybrania pokoju jednoosobowego mają osoby niepełnosprawne, a dodatkowe punkty w konkursie można uzyskać z tytułu sytuacji materialnej oraz działalności studenckiej. Informacja o procedurze i terminach rezerwacji miejsc są ogłaszane bezpośrednio w domach studenckich oraz na stronie internetowej Działu Domów Studenckich oraz Działu Pomocy Socjalnej dla Studentów i Doktorantów.

Wymiany studenckie

Wymiana studencka prowadzona w ramach projektów edukacyjnych i badawczych stanowi jeden z najistotniejszych elementów indywidualizacji edukacji studentów Politechniki Wrocławskiej oraz internacjonalizacji uczelni. Dzięki wyjazdom na inne uczelnie, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, studenci mają możliwość realizacji własnych zainteresowań oraz zdobywania nowych umiejętności i kompetencji.
 • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (programy i projekty
  umożliwiające poszerzanie wiedzy poprzez różnego rodzaju
  działania podejmowane w innych krajach oraz w społecznościach
  lokalnych)
 • Portal Twoja Europa (informacje o prawach obywateli Unii Europejskiej, adresy instytucji i organizacji świadczących pomoc oraz odnośniki do aktów prawnych)

Poradnie i ośrodki

W trosce o zapewnienie dobrostanu całej wspólnoty istnieje możliwość skorzystania z fachowej i bezpłatnej pomocy i porady różnych specjalistów.
 • Ośrodek pomocy psychologicznej
 • Pomoc prawna oraz w rozwiązywaniu sporów

Organizacje studenckie

Samorząd Studentów, koła naukowe, organizacje kulturalne i sportowe, czyli wszystkie możliwe miejsca spotkań młodych ludzi, którzy nie tylko są ciekawi świata i mają pasję, ale również wytyczone cele, a przede wszystkim nie boją się pracy i chcą nauczyć się czegoś nowego. Zaangażowanie w działalność tego typu organizacji pozwala poznać ciekawych ludzi i miejsca, a przy okazji zdobyć cenne na rynku pracy doświadczenia i umiejętności.

Staże i oferty pracy dla studenta

Oferty pracy, praktyk i staży, w których Politechnika Wrocławska nie występuje w charakterze pracodawcy.
 • Narodowe Centrum Nauki (baza ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez NCN)

Strefa Studenta

Baza informacji dla Tutee

Tutoring na PWr

Poznaj nasz model tutoringu

Tutoring to coś dla Ciebie?

Zapraszamy!

Napisz do nas