f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak

Wasi tutorzy   /  Elżbieta Komarzyńska-Świeściak

Dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak

Tutor / architektura i urbanistyka

Proponuję cykl spotkań, łączących tutoring naukowy i zawodowy, skoncentrowanych na rozwoju wiedzy i kompetencji kluczowych w wykonywaniu zawodu architekta podczas realizacji wybranego przez Ciebie projektu architektonicznego (konkursowego, studialnego, badawczego,…) o następującej tematyce: budynki użyteczności społecznej, komercyjne obiekty usługowe, obiekty typu mixed-use, adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji, architektura w „lokalizacjach niemożliwych” (zagospodarowanie tzw. S-L-O-A-P i obszarów komunikacyjnych). Harmonogram i terminy spotkań będą ustalane z każdym studentem indywidualnie.

Tutoring:

akademicki

rozwojowy

Pracę naukową prowadzę od 10 lat (jestem członkiem członek Komisji ds. Architektury i Urbanistyki wrocławskiego Oddziału PAN), natomiast doświadczenie zawodowe zdobywam w Polsce i za granicą od ponad 13 lat (prowadzę własną pracownię i jestem czynnym członkiem IARP). Prowadzone przeze mnie zajęcia dydaktyczne to głównie zajęcia projektowe dla studentów starszych lat, podczas których kursanci pracują w oparciu o metody i proces projektowy praktykowane na co dzień w pracowniach architektonicznych. Szczególnie cenię sobie pracę ze studentem z inicjatywą, poszukującym. Wierzę, że studia to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale przede wszystkim nabywanie umiejętności praktycznych, poznawanie własnych kompetencji i uczenie się samoorganizacji.

architektura współczesna

obiekty użyteczności publicznej

adaptacja obiektów zabytkowych

konkurs architektoniczny

Dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak

Wydział Architektury

Katedra Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska

email: elzbieta.komarzynska@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 62 65

budynek E1, pokój 203c (kampus Wydziału Architektury)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?