f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska

Wasi tutorzy   /  Elżbieta Wojaczyńska

Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska

Tutor / nauki chemiczne

Od wielu lat współpracuję ze zdolnymi młodymi adeptami chemii, którzy pod moją opieką wykonują projekty badawcze, realizują prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie. Trójka z nich otrzymała grant Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej na swoje badania. Nie jest mi obca praca w systemie tutoringu. Proponuję formę regularnych indywidualnych spotkań, np. raz w tygodniu (terminy będą ustalane z każdym zainteresowanym), poświęconych syntezie asymetrycznej. Spotkania rozpoczynają się opracowaniem zagadnień literaturowych, co może stanowić wstęp do pracy laboratoryjnej.

Tutoring:

akademicki

Cząsteczki wielu związków chemicznych są chiralne  – mogą występować w postaci dwóch form, stanowiących swoje nienakładalne lustrzane odbicia. Ma to szczególne istotne znaczenie w syntezie połączeń o potencjalnej aktywności biologicznej, na przykład nowych leków. Biocząsteczki, z którymi miałyby one oddziaływać – np. białka czy kwasy nukleinowe – zbudowane są bowiem z chiralnych składników (aminokwasy, cukry). W efekcie zdarza się, ze jedna z form farmaceutyku ma działanie terapeutyczne, a druga jest nieaktywna albo wręcz szkodliwa. Z tego względu coraz więcej nowych leków stanowią właśnie związki chiralne otrzymywane w postaci jednej z form, na drodze tzw. syntezy asymetrycznej (stereoselektywnej).

 

W swojej pracy naukowej zajmuję się właśnie zagadnieniami związanymi z syntezą asymetryczną, przede wszystkim poszukiwaniem skutecznych chiralnych katalizatorów oraz otrzymywaniem chiralnych bloków budulcowych (związków, stanowiących substraty do dalszych przekształceń), między innymi w reakcjach hetero-Dielsa-Aldera i Mannicha. Niektóre z naszych związków wykazują interesującą aktywność biologiczną – działanie przeciwnowotworowe lub przeciwwirusowe.

 

Zajmuję się też aktywnie popularyzacją nauki, jestem zastępcą koordynatora Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Politechnice Wrocławskiej, a także pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemicznego ds. Promocji. Pełnię także funkcję przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska

Wydział Chemiczny (W-3)

Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowej

email: elzbieta.wojaczynska@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 2410

budynek A-2, pokój 219/220

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?