f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

Dr hab. inż. Izabela Michalak

Wasi tutorzy   /  Izabela Michalak

Dr hab. inż. Izabela Michalak

Tutor / inżynieria chemiczna

Spotkania ze studentami będą odbywały się indywidualnie, w regularnych odstępach czasu (7-8 spotkań), na wspólnie uzgodnionych zasadach, dzięki którym zainteresowane osoby będą mogły zdobyć nie tylko nową wiedzę, ale również nowe umiejętności, takie jak przygotowywanie tekstów naukowych (w tym pisanie projektu inżynierskiego, pracy magisterskiej), jak i wystąpień ustnych (prezentacje). Zastanowimy się również, jak zdobytą wiedzę i umiejętności można wykorzystać do rozwoju osobistego i planowania swojej ścieżki zawodowej, naukowej. Kluczowa będzie też praktyka uczestnika procesu między spotkaniami. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie ze studentami w zależności od możliwości obu stron.

Tutoring:

akademicki

rozwojowy

Szczególnie w zakresie działalności naukowej interesują mnie innowacyjne metody zagospodarowania biomasy (również odpadowej) na produkty użyteczne dla człowieka/środowiska. Obecnie realizuję projekt badawczy dotyczący wykorzystania alg morskich do wytwarzania naturalnych produktów dla rolnictwa (komponenty nawozów, biostymulatory wzrostu roślin) oraz biosorbentów usuwających jony metali ciężkich ze środowiska. W ramach tutoringu zapraszam do współpracy studentów, którzy poszukują inspiracji oraz wiedzy w zakresie nowych rozwiązań, opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, mających na celu wykorzystanie potencjału biomasy.

 

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8084-9642

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23009441800

gospodarka cyrkularna ang. circular economy

zrównoważony rozwój

biomasa

produkty dla rolnictwa

ochrona środowiska

Dr hab. inż. Izabela Michalak

Wydział Chemiczny

Katedra Zaawansowanych Technologii Materiałowych (K26/W03/D05)

email: izabela.michalak@pwr.edu.pl

tel.: 71 320 2434

budynek B-1, pokój 300 (Kampus Główny)

Tutoring i edukacja spersonalizowana – czy to dla mnie?

Jak zacząć współpracę z tutorem?