f

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore. Excepteur sint lorem cupidatat.

Zapraszamy też na

a

Interactive design studio: assembly halls design

  /  Case Study   /  Interactive design studio: assembly halls design

Interactive design studio: assembly halls design

Udział w procesie tutoringowym może przyjmować bardzo różne formy. Jedną z nich jest praca w zespole projektowym z wykorzystaniem narzędzi i metod intensyfikujących efekt kształcenia. Joanna Jabłońska – profesor i tutor na Wydziale Architekury opowiada o swoim doświadczeniu z tutoringiem.

Projekt tutoringowy, pt.: „Interactive design studio: assembly halls design”, prowadzony pod skrzydłami jednego z naszych Tutorów –  prof. Joanny Jabłońskiej, został zrealizowany w ramach kursów przedmiotowych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Wzięło w nim udział 29 studentów (15-stu w semestrze zimowym i 14-stu w semestrze letnim 2019/2020). Byli to studenci studiów II stopnia w języku angielskim oraz uczestnicy programu Erasmus+.  Obok doskonalenia wiedzy i umiejętności projektowania architektoniczno-budowlanego pomieszczeń przeznaczonych dla muzyki, kurs obejmował szereg specjalistycznych zagadnień związanych z akustyką.

Głównym celem procesu tutoringowego było zwiększenie ilości przekazywanej wiedzy eksperckiej. Równolegle ważne było pobudzenie kreatywności studentów w poszukiwaniu rozwiązań odbiegających od standardowo przyjętych w tym zakresie, a nawet budowanie modeli eksperymentalnych.

Studio projektowe

Ze względu na charakter zajęć – studio projektowe – szczególnie ważne były wszystkie metody związane z uczeniem poprzez projektowanie i projektowaniem przez badania naukowe (design by research).

Tu w formie:

 • warsztatów grupowych,
 • budowania eksperymentalnych modeli fizycznych, przestrzennych (stacjonarnie, a później on-line ze względu na okres pandemii),
 • swobodnego pisania i szybkich szkiców, których celem było pobudzenie kreatywności.

Narzędzia i metody

Część praktyczną uzupełniano na bieżąco zdobywaniem, poszerzeniem i wymianą wiedzy. W tym celu Tutor wykorzystał narzędzia i metody takie jak:

 • karuzela,
 • metoda odwróconej klasy,
 • meta-mapy,
 • formułowanie definicji z wykorzystaniem artykułów naukowych i innych materiałów, z wykorzystaniem kamer, tworzenia i odtwarzania video, Smartphone’ów, prezentacji multimedialnych, aplikacji cyfrowych wspomagających uczenie.

Narzędzia te były stosowane na różnych etapach pracy ze studentami: poszukiwaniu koncepcji architektonicznej, akustycznej i konstrukcyjnej, następnie przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, precyzyjnych rozwiązań w każdej grupie tematycznej, dalej dobraniu stosownych materiałów, a wreszcie przy tworzeniu wizualizacji, animacji i opracowań końcowych.

 

W ramach kursu odbywało się również sprawdzanie wiedzy na różnych etapach. W tym celu zastosowano szereg narzędzi, np. Mentimeter, quizy, ankiety i forum na E-portal’u.  W ocenie cząstkowej projektu (przeglądy) i finalnej (prezentacja) bardzo pomocne okazały się metody zapewniające studentom informację zwrotną od grupy rówieśniczej i Tutora: peer-to-peer feedback, feedback on feedback – które prowadzone były dla dokumentacji graficznej, technicznej i opisowej związanej z projektem, uzupełnione przez studentów o wizualizacje i animacje, w trybie oceny dla nauki assesment for learning.

Najważniejsze efekty pracy metodą tutoringu

W trakcie tutoringu i po jego zakończeniu stwierdzono:

 • Zwiększenie jakości procesu kształcenia, poprzez zastosowanie ciekawszych, kreatywnych metod nauczania (możliwość łatwej modyfikacji i optymalizacji w zależności od indywidualnych cech poszczególnych studentów).
 • Podniesienie efektywności w przekazywaniu wiedzy, umiejętności i kształtowaniu umiejętności społecznych studentów (liczne zagadania zostały dogłębniej opracowane w stosunku do zajęć wcześniejszych).
 • Przekazano bardziej szczegółową, ekspercką wiedzę studentom, w sposób zrozumiały i łatwiej przyswajalny.

Tutees:

 • Nauczyli się uaktywniać na zmianę pamięć krótko- i długotrwałą.
 • Poznali metody i narzędzia do własnego poszukiwania i utrwalania wiedzy, pobudzania kreatywności i twórczego rozwiązywania problemów.
 • Zapoznali się również z możliwościami prawidłowego uczenia się samodzielnego i w grupach rówieśników.

Aktualnie studenci kontynuują naukę na uczelniach macierzystych i na studiach II stopnia w języku angielskim WA PWr.

A tak opisuje swoje doświadczenia pani Joanna (Tutor):

„Doświadczenie to pozwoliło mi na zdecydowanie bardziej efektywne prowadzenie zajęć, zarówno na uczelni jak i on-line, dzięki czemu udało mi się nawiązać bliższy, profesjonalny kontakt z podopiecznymi (zwiększyłam swoje kompetencje miękkie) i uzyskać dużo lepsze efekty zarówno w części projektowej, jak i dotyczącej wiedzy. Zdecydowanie udało się zredukować żmudność, jaka towarzyszy często zdobywaniu informacji, a zwiększyć radość w działaniach akademickich”.

Poniżej galeria prac studentów, które zostały również zaprezentowane na wystawie: „Interactive design studio: assembly halls design”.

Joanna Jabłońska

Tutor / architektura i urbanistyka

Zostaw komentarz